Zawody

Gdzie znaleźć informacje o zawodach?

Informacje o zawodach w orientacji sportowej można znaleźć w wielu miejscach w Sieci. Warte polecenia są dwia portale: Polskiego Związku Orientacji Sportowejbiegnaorientacje.pl. Poza nimi wiele klubów ogłasza się na swoich stronach, których adresy zebrane są w dziale Linki

Jako pierwsza informacja o zawodach ukazuje się biuletyn. Zawarte są w nim podstawowe informacje imprezie:

 • data i miejsce
 • ranga zawodów
 • zespół organizatorów
 • ilość i typ etapów
 • termin i sposób zgłoszeń
 • wysokość wpisowego

Następnie, niedługo przed zawodami publikowany jest komunikat techniczny. W jego treści znajdziemy:

 • szczegółowe mapki organizacyjne centrum zawodów (CZ)
 • godziny pracy i położenie biura zawodów (BZ)
 • parametry tras dla poszczególnych kategorii (długość, liczba punktów kontrolnych, przewyższenie)

W dniu zawodów

Biuro zawodów

Przed startem należy udać się do biura zawodów, odbierzemy w nim pakiet startowy. Zwykle zawiera on:

 • numer startowy
 • zarezerwowany chip
 • biuletyn zawodów
 • bilet parkingowy

Listy startowe

Wywieszone są w biurze zawodów, jak również w okolicach start i mety. Minuty startowe mogą być podane w dwojaki sposób:

 • według zegara startu który rusza (minuta 00) o godzinie podanej w komunikacie technicznym.
 • według zwykłej godziny czasu lokalnego

Teren zawodów, strefa rozgrzewkowa, strefa kwarantanny

W celu zachowania zasad fair-play zawodnikom nie wolno przed swoim startem wkraczać na teren zawodów. Jego granice opisane są w komunikacie technicznym i często wyznaczone taśmami w terenie. Zawodnicy mogą rozgrzewać się w tzw. strefie rozgrzewkowej. W szczególnych przypadkach obowiązuje kwarantanna, tj. oddzielenie zawodników przed startem od tych którzy już dobiegli.

Start

Przed startem musimy "wyczyścić" chip, by usunąć zapisy z poprzednich biegów. W tym celu w pobliżu mety znajdują się stacje oznaczone jako CLEAR.

Sam start zbudowany jest z tzw. boksów oddzielonych taśmami. Do pierwszego boksu wchodzimy, gdy na zegarze przy wejściu wybije nasza minuta. Nie trzeba się martwić tym, że w kolejnych boksach będziemy stać np. 3 minuty. Jest to uwzględnione przez organizatora.

W pierwszym boksie sprawdzony zostanie numer naszego chipa, jak również jego działanie (stacja CHECK). W drugim boksie pobrać można opisy punktów kontrolych, tzw. piktogramy. Ostatni boks, a w zasadzie jesgo końcowa taśma jest linią startu. W zależności od organizacji mapę pobieramy w ostatnim boksie w momencie startu, bądź w pewnej odległości za boksem. Należy zwrócić szczególną uwagę, by wziąć mapę odpowiednią dla swojej kategorii.

Początek trasy oznaczony jest na mapie trójkątem równobocznym, w terenie zaś lampionem lub transparentem START. Dobieg do tego miejsca wyznakowany jest w terenie i jest obowiązkowy dla każdego zawodnika.