Przynależność klubowa

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak zapisać się do sekcji, przedłużyć ważność legitymacji klubowej lub uzyskać licencję PZOS, czy też przedłużyć jej ważność, to czytając tą stronę dowiesz się, jak to zrobić.

Przynależność do KU AZS WAT Warszawa

Co to daje?
- mozliwość startu w zawodach sztafetowych
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- możliwość korzystania z obiektów klubu


Jak się zapisać lub przedłużyć ważność legitymacji klubowej?

1. Należy wejść na stronę Akademickiego Związku Sportowego (link), przewinąc trochę w dół, wybrać odpowiednią legitymację i postępując kolejno wg zamieszczonych tam wskazówek doprowadzić do wydrukowania sobie deklaracji. Po drodze trzeba zwrócić uwagę na to, że studenci wybierali legitymację ISIC-AZS, nauczyciele akademiccy ITIC-AZS, a pozostałe osoby legitymację AZS oraz, że jest kilka opcji ubezpieczenia i jej uzupełnień, od których zależy wysokość składki rocznej. Składka ta jest ważna przez okres roku akademickiego, czyli od 1 października do 30 września (opłaty najlepiej więc dokonać na początku października, bo wcześniej nie wiadomo, ile wynosi składka). 
Składka w roku akademickim 2018/2019 przy stawce ubezpieczenia 6 500 zł wynosi 125 zł, a przy wyższych odpowiednio 175 zł lub 725 zł. Po 31 grudnia wysokość składki wzrasta. Ponadto można sobie wykupić różnego rodzaju świadczenia medyczne, ale tego chyba nikt jeszcze nie testował, więc lepiej dokładnie patrzeć, co się klika podczas wypełniania wniosku i przechodzenia przez kolejne strony.
Osoby, które miały przerwę w opłacaniu składek także muszą wybrać odpowiednią dla siebie opcję i ich składka jest prawdopodobnie wyższa, ale tego prawdopodbnie także jeszcze nikt nie testował.

2.  Podpisaną deklarację należy dostarczyć do sekretariatu klubu lub przekazać ją przez osoby, którym łatwiej tam dotrzeć (trener, kolega spotkany na zawodach itd.). 

3. Osoby zapisujące się do sekcji (ich deklarację musi ponadto podpisać trener) lub wymieniajace legitymację na inną muszą dostarczyć także jedno zdjęcie legitymacyjne. 

4. Trzeba dokonać wpłaty składki rocznej gotówką w sekretariacie lub wykonać przelew na konto klubu podane na naszej stronie (link) wpisując tytułem: „legitymacja AZS – 95 zł (lub odpowiednio inna kwota), KU AZS WAT - 30 zł”. Czas oczekiwania na legitymację lub hologram potwierdzający przedłużenie jej ważności wynosi zazwyczaj ok. 1 tygodnia.

Licencja PZOS i WMZOS

Co to daje?
- możliwość klasyfikacji w rankingu PZOS (niemniej w zawodach poza Mistrzostwami Polski można startować także bez licencji, aczkolwiek organizator ma prawo pobrać większą opłatę od zawodników nie mających licencji PZOS)
- możliwość startu w Mistrzostwach Polski (konieczne jest jeszcze zaświadczenie o lekarskie stanie zdrowia od lekarza sportowego) lub w Mistrzostwach Polski Weteranów (lub, jeśli ktoś woli, Masters), przy czym konieczne jest ukończenie w danym roku co najmniej 35 lat.

Jak uzyskać licencję PZOS i WMZOS dla zawodnika lub przedłużyć jej ważność?
Zawodnicy zrzeszeni w klubie sportowym występują o licencję PZOS i WMZOS za pośrednictwem klubu.
1. Należy zgłosić do kierownika sekcji chęć uzyskania licencji lub przedłużenia jej ważności. Licencja jest ważna do 31 grudnia danego roku, przy czym przedłużenie na kolejny sezon należy zrobić najpóźniej w połowie marca, ponieważ później koszt przedłużenia licencji wzrasta, natomiast o nową licencję można wystąpić w trakcie trwania sezonu. Jeśli ktoś chce startować np. w Mistrzostwach Polskie w Narciarskim BnO, które zazwyczaj odbywają się w styczniu-lutym, wówczas powinien o przedłużenie licencji wystąpić odpowiednio wcześniej (najlepiej w drugiej połowie grudnia lub na początku stycznia), aby mieć ją przed zawodami.
2. Trzeba dokonać wpłaty gotówką w sekretariacie odpowiedniej kwoty określonej w Regulaminie Finansowym PZOS (w sezonie 2018 - 50 zł za licencję całoroczną lub 35 zł za licencję jednorazową uprawniającą do startu w pojedynczych zawodach) oraz 5 zł za licencję WMZOS lub dokonać przelewu na konto klubu (link)  wpisując w tytule "opłata licencyjna PZOS i WMZOS". W przypadku wystąpienia o wydanie licencji PZOS całorocznej po raz pierwszy należy wnieść dodatkowią opłatę w wysokości 6 zł.

Licencje PZOS i WMZOS mają formę wirtualną i potwierdzeniem ich posiadania jest wpis do odpowiedniego wykazu na stronie PZOS.

W podobny sposób postępuje się w przypadku innych licencji PZOS, do których posiada się odpowiednie uprawnienia.

Aktualny Regulamin Finansowy PZOS można znaleźć na stronie związku: link, a w razie wątpliwości co do jego interpretacji można zapytać kierownika sekcji lub trenera.