Podstawy

Orientacja sportowa obejmuje kilka dyscyplin, wymagających od zawodnika umiejętności nawigacyjnych przy wykorzystaniu kompasu i mapy. Ze względu na sposób pokonywania trasy wyróżniamy:

  • bieg na orientację (BnO)
  • rowerową jazdę na orientację (RJnO)
  • narciarski bieg na orientację (NBnO)
  • orientację precyzyjną (OP)

W przypadku trzech pierwszych dyscyplin celem zawodnika jest pokonanie, w jak najkrótszym czasie, trasPunkt kontrolny (PK)y zbudowanej z punktów kontrolnych (PK) oznaczonych w terenie przez lampiony. Trzeba potwierdzić obecność na wszystkich punktach należących do danej trasy, w zadanej kolejności. Wybór wariantu pokonania trasy zależy wyłącznie od zawodnika.
Zawodnicy startują w kategoriach wiekowych, podzielonych dodatkowo na kobiece i męskie. Ponadto na większości zawodów dostępne są kategorie dla początkujących. Dzięki zróżnicowaniu kategorii, pokonanie trasy jest wyzwaniem na miarę możliwości startującego.


Na starcie zawodnik pobiera specjalną mapę, wykonaną zgodnie z międzynarodowymi normami odpowiednimi dla danej dyscypliny. Mapa taka charakteryzuje się bardzo dużą skalą, a co za tym idzie i szczegółowością.
Do potwierdzania obecności na punktach kontrolnych wykorzystuje się elektroniczny system SPORTident . Zawodnik biegnie z chipem, zaś na punktach znajdują się stacje kontrolne. Umieszczenie chipa w stacji na ułamek sekundy, umożliwia bezstykowe zapisanie potwierdzenia. Dodatkowo zapisywana jest godzina, co umożliwia po przybiegnięciu na metę wydruk międzyczasów. Do historii natomiast przechodzą papierowe karty startowe i perforatory. Chociaż te ostatnie wciąż znajdują się na punktach kontrolnych w celu zapewnienia 100% możliwości potwierdzenia w razie awarii systemu elektronicznego.

Orientacja precyzyjna jest sportem przystosowanym dla osób o obniżonej sprawności fizycznej. Obowiązują w niej inne reguły niż w wcześniej wymienionych dyscyplinach. Zawodnik porusza się z mapą po wyznaczonej trasie (przejezdnej dla wózka). W terenie widocznym z trasy rozstawione są lampiony. Ilość lampionów w jest większa niż zaznaczona na mapie. W oznaczonych miejscach na trasie (tzw. punktach decyzyjnych), zawodnik ma ustalić czy któryś z widocznych lampionów pokrywa się z zaznaczonym na mapie. Możliwa jest też sytuacja, iż żaden z lampionów nie odpowiada położeniu punktu na mapie. Odpowiedzi zaznacza się na papierowej karcie startowej za pomocą perforatora.

Na pokonanie trasy ustalony jest limit czasu. Poprawne odpowiedzi są punktowane. By zróżnicować zawodników z tą samą liczbą punktów, na jednym z punktów decyzyjnych identyfikację wykonuje się na czas. Podstawą ostatecznej klasyfikacji jest liczba punktów z całej trasy i czas decyzji.

Więcej informacji dotyczących Orientacji Precyzyjnej można znaleźć zaglądając na niżej wymienione strony:
- Przepisy Orientacji Precyzyjnej PZOS: link
- Regulaminy sportowe PZOS w Orientacji Precyzyjnej na rok 2014: link
- opis dyscypliny wraz z przykładami: link
- symbole stosowane na mapach - wersja pełna: link oraz skrócona wersja polska: link
- opisy punktów kontrolnych - wersja pełna: link oraz skrócona wersja polska: link 
- Vademecum Orientacji Precyzyjnej opracowane przez Rafała Mastelę - prezesa i trenera "ZSZ Jedynka Jastrzębie-Zdrój: link
- najnowszy podręcznik prezentujący tajniki Orientacji Precyzyjnej wydany przez IOF w roku 2014: link
- wniosek o wydanie licencji PZOS: link
- wniosek o wydanie licencji jednorazowej PZOS: link
- wzór zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do startu w kategorii Para: link
- wywiad z reprezentantką Polski w kategorii Para - panią Agatą Ludwiczak, przeprowadzony przez dziennikarkę Portalu Aktywnych Kobiet (link) przed Mistrzostwami Świata w Norwegii w roku 2010 oraz rozmowa przeprowadzona z nią przez dziennikarza potugalskiego przed Mistrzostwami Europy w Orientacji Precyzyjnej rozegranymi w roku 2014: link 
- zdjęcia z Mistrzostw Europy w Orientacji Precyzyjnej z roku 2014 (Portugalia): link

Więcej informacji o orientacji sportowej znajdziesz w odpowiednich zakładkach tego działu, jak również na poniższym filmiku:

Więcej filmików o orientacji sportowej na kanale PZOS.tv.